FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धमा ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा राजनितिक दलको उपस्थिति सम्बन्धमा
गाउँसभा सदस्यहरुको उपस्थिति सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष:

News Ticker Feature: 
NO