FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा !!

७९-८० 02/16/2023 - 19:59

Invitation for E-Bids!!

७९-८० 01/04/2023 - 13:25

गाउँपालिका भवनको

७९-८० 07/19/2022 - 11:10 PDF icon आशयको सुचना.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सुचना 12/KISRMUN/2078-079

७९-८० 07/03/2022 - 18:25

गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७९-८० 05/26/2022 - 13:47 PDF icon Administrative office building notice.pdf

बोलपत्र सम्बन्धि कागजात Addendum सम्बन्धि सूचना!! 12/KISRMUN/2078-079 (Construction Of Administrative Office Building)

७७/७८ 04/01/2022 - 13:46 PDF icon KI Singh Building.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!

७७/७८ 04/01/2022 - 13:45 PDF icon Ashaya.pdf

Construction of Administrative Office Building of K.I Singh Rural Municipality, Wayal, Doti

७७/७८ 03/28/2022 - 16:04

काफली खानेपानीकाे टेन्डर आवह्वान सुचना

७९-८० 02/10/2022 - 16:15

लेक सिचाइ कुलोको वोलपत्र स्विकृती आशयको सुचना

७९-८० 01/14/2022 - 10:34

Pages